دانلود رایگان


مقاله درباره استاندارد حسابداري‌ اجاره‌ها - دانلود رایگاندانلود رایگان مقاله درباره استاندارد حسابداری‌ اجاره‌ها

دانلود رایگان مقاله درباره استاندارد حسابداري‌ اجاره‌ها استاندارد حسابداري شماره 21
حسابداري اجاره ها
11صفحهفهرست مندرجات

شماره بند
. مقدمه ـ
. دامنه كاربرد ـ
. تعاريف
. طبقه بندي اجاره ها ـ
. حسابداري اجاره ها توسط اجاره كننده ـ ـ اجاره هاي سرمايه اي ـ
ـ اجاره هاي عملياتي ـ
. حسابداري اجاره ها توسط اجاره دهنده ـ
ـ اجاره هاي سرمايه اي ـ
ـ اجاره هاي عملياتي -
. معاملات فروش و اجاره مجدد
. تاريخ اجرا
. مطابقت با استانداردهاي بين المللي حسابداري


استاندارد حسابداري شماره 21
حسابداري اجاره ها

اين استاندارد بايد با توجه به "مقدمه اي بر استانداردهاي حسابداري " مطالعه و بكارگرفته شود.

مقــدمــه
1 . هدف اين استاندارد، تجويز رويه هاي حسابداري و افشاي مناسب براي اجاره هاي سرمايه اي و عملياتي توسط اجاره دهنده و اجاره كننده است .

2 . اجاره ابزاري است كه واحد تجاري از طريق آن حق خريد يا استفاده از داراييها را به دست مي آورد. در قراردادهاي اجاره به شرط تمليك ، اجاره دهنده موظف است در صورت عمل به شرايط قرارداد توسط اجاره كننده ، مالكيت قانوني دارايي مورد اجاره را در پايان مدت اجاره به وي انتقال دهد. بنابراين الزامات اين استاندارد در مورد حسابداري قراردادهاي اجاره به شرط تمليك نيز كاربرد دارد.

دامنه كاربرد
3 . الزامات اين استاندارد بايد براي حسابداري كليه اجاره ها به استثناي موارد زير بكار گرفته شود :
الف . قراردادهاي اجاره براي اكتشاف يا بهره برداري از منابع طبيعي مانند نفت ، گاز ، جنگل ، فلزات و ساير حقوق مربوط به معادن ، و
ب . قراردادهاي اعطاي مجوز درخصوص استفاده از مواردي نظير فيلمهاي سينمايي و ويديويي ، نمايشنامه ، حق اختراع ، حق تأليف و نرم افزارهاي رايانه اي .
4 . اين استاندارد، براي قراردادهايي كاربرد دارد كه حق استفاده از دارايي را انتقال مي دهد، حتي اگر بخش عمده اي از خدمات تعمير و نگهداري دارايي توسط اجاره دهنده ارائه شود. ازسوي ديگر، اين استاندارد براي قراردادهاي خدماتي كه حق استفاده از دارايي را از يك طرف قرارداد به طرف ديگر منتقل نمي كند، كاربرد ندارد.تعاريف
5 . اصطلاحات ذيل در اين استاندارد با معاني مشخص زير بكار رفته است :
. اجاره موافقتنامه اي است كه به موجب آن ، اجاره دهنده در قبال دريافت مبلغ يا مبالغ مشخصي حق استفاده از دارايي را براي مدت مورد توافق به اجاره كننده واگذار مي كند .
. اجاره سرمايه اي عبارت است از اجاره اي كه به موجب آن تقريباً تمام مخاطرات و مزاياي ناشي از مالكيت دارايي به اجاره كننده منتقل مي شود . مالكيت دارايي ممكن است نهايتاً انتقال يابد يا انتقال نيابد .
. اجاره عملياتي به اجاره اي غير از اجاره سرمايه اي اطلاق مي شود .
. اجاره غير قابل فسخ نوعي اجاره است كه تنها در موارد زير قابل فسخ است :
الف . وقوع برخي پيشامدهاي احتمالي بعيد ،
ب . با مجوز اجاره دهنده ،
ج . انعقاد قرارداد جديد اجاره براي همان دارايي يا دارايي مشابه ، بين همان اجاره كننده و اجاره دهنده ، يا
د . پرداخت مبلغ اضافي توسط اجاره كننده ، به گونه اي كه در آغاز اجاره در رابطه با استمرار اجاره اطميناني معقول وجود داشته باشد .


مقاله درباره استاندارد حسابداری‌ اجاره‌ها


دانلودمقاله درباره استاندارد حسابداری‌ اجاره‌ها


مقاله درباره استاندارد حسابداری‌ اجاره‌هامقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت معماری پایدار

دانلود مقاله درباره زندگینامه صائب تبریزی 3ص (علوم انسانی)

دانلود گزارش کارآموزی شركت بین المللی توسعه مهندسی پارس جنوبی(پیدکو)..

مهارتهای اجتماعی

تحقیق درباره عيد قربان يا روز قرباني کردن هرغيرخدا

توليد آيفون

مقاله از عدد پي بيشتر بدانيم

فرم های کارورزی 3

تحقیق آماده در مورد استرس وراههای مقابله با آن

پاورپوینت گنبد در معماری اسلامی........... کلیپ و عکس های این پاورپوینت زیبا را مشاهده کنید.